Gebroken Licht

“In het begin was er het Grijze Niets: een tijdloze en oneindige Schemering. Toen splitste het grijs zich op in wit en zwart: Licht en Duisternis. Het Licht nam de vorm aan van een stralende entiteit met de naam Asharta, die een wereld verzadigd van licht en kleur schiep, alvorens in een diepe, uitgeputte slaap te vallen. Maar de Duisternis, een vormeloze aanwezigheid genaamd Draug, lag in de schaduwen op de loer…”

uit ‘De wereld van Gebroken Licht

Gebroken Licht is de campaignsetting waarin de avonturen van Helden op Papier zich afspelen.

Betreed Phraxys, een wereld van sterfelijke goden, ambitieuze stervelingen en voortdurende verandering.

Kort na de schepping van Phraxys brak de goddelijke macht in stukken. De scherven vielen in handen van stervelingen, die daardoor immense macht verwierven. Ze gebruikten de scherven – of Kleuren – om de wereld naar hun eigen visie te herscheppen. De nieuwe goden bleven zich ook daarna rechtstreeks met het leven op Phraxys bemoeien: ze beïnvloedden het ontstaan en de bloei van beschavingen.

Maar de goden konden zich nooit veilig voelen. Toen de eerste van hen stierf door de hand van een ambitieuze dienaar, beseften ze dat de Kleuren hen geen onsterfelijkheid hadden geschonken. De macht die ze hadden verworven, kon hen ook weer worden ontnomen. Achterdocht en machtshonger zorgden ervoor dat ze zich tegen elkaar keerden. Bondgenootschappen werden gesmeed en verbroken.

Phraxys is een wereld van voortdurende verandering. Van tijd tot tijd doen godenoorlogen de hele wereld beven tot ze dreigt te breken. Maar ook in vredestijd is de wereld nooit statisch. Elke nieuwe god of godin doet aanpassingen aan het oorspronkelijke ontwerp van de wereld. Phraxys wordt dan ook bevolkt door een grote verscheidenheid aan rassen en soorten. Machtige rijken komen op en gaan ten onder, op het ritme van de ‘geboorte’ en dood van hun goden.

In de op stapel staande avonturen zal de wereld van Phraxys stukje bij beetje onthuld worden… en veranderen.

Meer informatie over de campaignsetting is te vinden in de gratis te downloaden korte inleiding op onze webshop.